دارای مجوز ISDP به شماره 124-16-12 از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
 

رگولاتوری

 

آشنایی با رگولاتوری
آشنایی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 82/09/19 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره كل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یك نهاد مستقل قانون‌گذار و نظارتی است كه نقش آن رقابتی كردن بازار ارایه خدمات مخابراتی، بالا بردن سطح کیفی سرویس‌ها و ارایه خدمات آن‌هاست.
یکی از اصلی‌ترین وظایف این نهاد رونق بخشیدن به فرآیند خصوصی‌سازی‌ست که به این موضوع در اساس‌نامه سازمان نیز اشاره شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رییس این سازمان معاون وزیر است.
 
اصول رگولاتوری
سلامت در رقابت، صراحت و نوآوری ، شفافیت در عملکرد، انصاف در خدمات، عدالت در سرویس، اخلاق محوری  
 
اهداف رگولاتوری
 
 •   تثبیت جایگاه سیاست گذاری و نظارتی حاکمیت کلی و دوری جستن از امور تصدی گری غیر ضرور
 •   حفظ منافع ملی ( به خصوص در حوزه انحصار )
 •   تسهیل حضور بخش غیر دولتی در بازار و ترغیب آن به فعالیت و مشارکت حداکثری در امور تصدی گری
 •   جلوگیری از فساد و سعی در ریشه کنی آن
 •   ایجاد و حفظ رقابت سالم در میان فعالان 
 •   حمایت از حقوق شهروندان ( به ویژه مصرف کنندگان )
 •   هدایت دانش و سرمایه و نیروی انسانی
 
 
مهمترین وظایف رگولاتور
 
 •   وضع مقررات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت عملی ، عادلانه و بصورت شفاف 
 •   تصمیم گیری در خصوص تنظیم تعرفه ها و تصویب آن 
 •   پاسخگویی به عوامل و بازیگران فعال در  بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ، حسب مورد
 •   ایجاد شرایط پایدار در بازار 
 •   حمایت از مشتریان 
 •   پایش بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعمال نظارت های کیفی ، کمی ، مالی و اقتصادی
 •   ایجاد شرایط و مناسبات صحیح برای اجتناب از تغییرات عمده ناگهانی 
 •   ارائه راه کارهای توسعه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات 
 
 
حقوق مشترکین
 
   یکی از مزایای وجود رگولاتوری این است که زمینه حضور و مداخله حداکثری مشترکین را تامین و صرف نظر از کارکرد نظارتی این سازمان که موجب ارایه کالا و خدمات با کیفیت و بهای مناسب می‌شود، از بروز شکاف میان مشترکین و حقوق آنان در این حوزه جلوگیری می‌کند.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (www.cra.ir) می‌تواند با اتخاذ تدابیر مناسب، از موضع حاکمیت وارد عمل شده و حقوق مشترکین را تامین کند.
بر این اساس، مقررات مربوط تحت عنوان مقررات روابط دارنده‌ی پروانه با مشترکین در ارایه خدمات شبکه‌ی انتقال داده‌ها تدوین شده و در پروانه لحاظ گردیده است.
 
 •   مشخصات و نرخ خدمات باید به نحو مناسب و کامل، به طور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 •   مکانی مناسب برای پاسخ‌گویی به مشترکین و متقاضیان با آدرس دقیق و ساعت فعالیت معین به اطلاع آنان برسد.
 •   دارنده‌ی پروانه فقط خدماتی را می‌تواند ارایه و اعلام کند که در شرایط دارنده‌ی پروانه و ضمایم آن قید شده است.
 •   خدمات قابل ارایه دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی مقید در پروانه است.
 •   در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی‌که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله‌ی اول از طریق مذاکره بین طرفین نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهند کرد و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرط اعلام شده در شرایط پروانه عمل می‌کنند.
 •   دارنده‌ی پروانه مکلف است برای ایجاد امکانات فنی مناسب برای پاسخ به نیازهای متقاضیان تا حد امکان تلاش کند.
 

© 2011 Avabarid Rasaneh Company Inc. All Rights Reserved.

This site has been generated using ParsianCMS , Copyright ParsianDP Networks 2004-2011