دیتاسنتر بزرگ آوابرید

همیشـــه اولیـــن نفـــر باش!

شرکت آوابرید در ادامه‌ی طرح‌های توسعه دیتاسنتر خود اقدام به پذیرش کولوکیشن Colocation به همراه تجهیزات سخت افزاری می نماید. ظرفیت این طرح در فاز اول حدود 18 رک و در فاز دوم 40 رک کولوکیشن میباشد.