خرید ترافیک

Avabarid Affiliate

به ازای هر گیگ ترافیک تولید شده در سایت، درآمد تومانی ایجاد کنید!

شرکت رسانه آوابرید با در اختیار داشتن شبکه توزیع محتوای با بیش از هزاران وب سایت و اپلیکیشن فعال در این حوزه آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه تولید کنندگان و دارندگان سایت های دانلود اپلیکشن و محتوای شنیداری و دیداری را اعلام می نماید .

نحوه کسب درآمد

نحوه اسپانسری

مزایای مرکز داده رسانه آوابرید

مجوز و رفع فیلتر

شرکت رسانه آوابرید جزو اولین شرکت های طرف قراداد مستقیم با صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به عنوان مرکز داده مورد تایید آن مجموعه می باشد . در این راستا این مجموعه اقدامات لازم از لحاظ اخذ مجوز و در صورت فیلتر سایت و دامنه انجام و در کنار شما عزیزان خواهد بود .

خیر، در صورت پایان طرح سرویس به صورت اسپانسری بدون پرداخت وجهه ادامه خواهد داشت و همچنین در صورت کاهش ترافیک از طرف آوابرید مهلت چند ماهه به مدیر سایت جهت افزایش ترافیک به مدیر سایت داده خواهد شد و در صورت عدمم افزایش پرداخت وجهه متوقف خواهد شد و فقط سرویس به صورت اسپانسری خواهد بود و در صورتی که به قدری ترافیک پایین باشد که شامل سرویس اسپانسری نباشد به مدیر سایت جهت انتقال دیتای خود به سرویس دهنده دیگر اطلاع داده خواهد شد.

خیر، در صورت پایان طرح سرویس به صورت اسپانسری بدون پرداخت وجهه ادامه خواهد داشت و همچنین در صورت کاهش ترافیک از طرف آوابرید مهلت چند ماهه به مدیر سایت جهت افزایش ترافیک به مدیر سایت داده خواهد شد و در صورت عدمم افزایش پرداخت وجهه متوقف خواهد شد و فقط سرویس به صورت اسپانسری خواهد بود و در صورتی که به قدری ترافیک پایین باشد که شامل سرویس اسپانسری نباشد به مدیر سایت جهت انتقال دیتای خود به سرویس دهنده دیگر اطلاع داده خواهد شد.

خیر، در صورت پایان طرح سرویس به صورت اسپانسری بدون پرداخت وجهه ادامه خواهد داشت و همچنین در صورت کاهش ترافیک از طرف آوابرید مهلت چند ماهه به مدیر سایت جهت افزایش ترافیک به مدیر سایت داده خواهد شد و در صورت عدمم افزایش پرداخت وجهه متوقف خواهد شد و فقط سرویس به صورت اسپانسری خواهد بود و در صورتی که به قدری ترافیک پایین باشد که شامل سرویس اسپانسری نباشد به مدیر سایت جهت انتقال دیتای خود به سرویس دهنده دیگر اطلاع داده خواهد شد.

خیر، در صورت پایان طرح سرویس به صورت اسپانسری بدون پرداخت وجهه ادامه خواهد داشت و همچنین در صورت کاهش ترافیک از طرف آوابرید مهلت چند ماهه به مدیر سایت جهت افزایش ترافیک به مدیر سایت داده خواهد شد و در صورت عدمم افزایش پرداخت وجهه متوقف خواهد شد و فقط سرویس به صورت اسپانسری خواهد بود و در صورتی که به قدری ترافیک پایین باشد که شامل سرویس اسپانسری نباشد به مدیر سایت جهت انتقال دیتای خود به سرویس دهنده دیگر اطلاع داده خواهد شد.