خرید ترافیک

پهنای باند (bandwidth) در واقع حداکثر میزان اطلاعات عبور داده شده در یک زمان از کانال ارتباطی سرور و سایت شما میباشد.هرگاه صفحات با حجم و اطلاعات زیاد را به سایت (آپلود) اضافه می کنید و یا فایل هایی را برای دانلود در سایت خود قرار می دهید در نتیجه بازدید و ترافیک سایت بالا می رود، مخصوصا در روزهای پایانی ماه (زیرا اختصاص پهنای باند در اول ماه میلادی صورت می گیرد) که لازم است مقدار مصرفی پهنای باند را زیر نظر داشته تا در صورت اتمام، قبل از داون شدن سایت اقدام به سفارش و خرید پهنای باند مازاد نمایید.

 

مشاوره سرور اختصاصی

در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم زﯾﺮ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ترافیک و یا دریافت مشاوره اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ: