خدمات آوابرید

SERVICES AvabArid

شرکت آوابرید در ادامه‌ی طرح‌های توسعه دیتاسنتر خود اقدام به ارائه سرویس های اجاره فضای رک (کولوکیشن) Colocation ، اجاره سرور اختصاصی اقتصادی و سرور اختصاصی سازمانی و سایر خدمات دیتاسنتر به همراه تجهیزات سخت افزاری می نماید. ظرفیت این مرکز داده در فاز اول حدود ۱۸ رک و در فاز دوم ۴۰ رک کولوکیشن میباشد.

Avabarid Services